Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg    Tel:031-13 60 90

Om DM/TM

Vision

DM/TMs vision är att vara det självklara valet av partner när Läkemedelsföretag väljer att ”outsourca” sin besöksbokning. DM/TM skall genomgående stå för en produkt av högsta kvalitet och även vara känt för att boka mest besök av alla aktörer på marknaden. Kvalitet, kvantitet och ypperlig service ska genomsyra verksamheten.

DM/TM skall vara en arbetsgivare som kan leva upp till sina interna ledord: GLÄDJE – UTVECKLING – TILLIT - MOTIVATION

Historik

DM/TM grundades 1994. Syftet var att bearbeta läkare som tackat nej till besök och att på ett metodiskt sätt påbörja en återbesöksbearbetning. Under en tioårsperiod ökade omsättningen och DM/TM blev ett så kallat Gasellföretag, vilket vi är mycket stolta över. Med riktningen ställd framåt, och insikten att enskild bokning fortfarande är ett relationsskapande och att någon måste sitta i telefonköer, jobbar vi vidare i ständig utveckling.

Affärsidé

DM/TMs affärsidé är att, genom kvalitativ och kvantitativ besöksbokning, öka våra uppdragsgivares marknadsandelar samt höja deras närvaro hos de viktigaste kunderna/läkarna.



DM/TM är specialister på
mötesbokningar inom
läkemedelsbranchen
DM/TM
DMTM logo Kungsgatan 18
DMTM logo 411 19 Göteborg
DMTM logo Tel: 031-13 60 90
DMTM logo info@dmtm.se
 
DMTM logo
DM/TM
DMTM logo Kungsgatan 18
DMTM logo 411 19 Göteborg
DMTM logo Tel: 031-13 60 90
DMTM logo info@dmtm.se
DMTM logo