Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg    Tel:031-13 60 90
Sök ikon

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning
med DM/TM

DM/TM genomför både enklare och mer avancerade marknadsundersökningar på uppdrag av våra kunder. Tillsammans med kunden tar vi fram underlag, frågeställningar och levererar sedan analyser och beslutsunderlag. För vissa kunder bokar vi även telefontider hos läkare där en tredje part sedan går in och genomför själva intervjun.

Kontakta oss


DMTM logo Tel: 031-13 60 90
DMTM logo info@dmtm.se

DM/TM arbetar med kvalitativ och kvantitativ besöksbokning för att öka våra uppdragsgivares marknadsandelar samt höja deras närvaro hos de viktigaste kunderna/läkarna.

DM/TM är specialister på
mötesbokningar inom
läkemedelsbranchen
DM/TM
DMTM logo Kungsgatan 18
DMTM logo 411 19 Göteborg
DMTM logo Tel: 031-13 60 90
DMTM logo info@dmtm.se
 
DMTM logo
DM/TM
DMTM logo Kungsgatan 18
DMTM logo 411 19 Göteborg
DMTM logo Tel: 031-13 60 90
DMTM logo info@dmtm.se
DMTM logo