Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg    Tel:031-13 60 90
Kalender ikon

Besöksbokning

Besöksbokning
med DM/TM

Besöksbokning är ett verktyg som tjänar till att ge uppdragsgivarens säljare (ffa Läkemedelskonsulenter) en så effektiv och strukturerad dag på fältet som möjligt.

När du väljer DM/TM väljer du en trygg partner och en resursstark aktör med 30 års erfarenhet och kunskap om marknaden. Hos DM/TM har du och dina säljare tillgång till en personlig kontakt mellan 08:00-17:00. Dina säljare får en personlig Bokningssekreterare som ser till att möten bokas med de viktigaste kunderna och att alla möten håller högsta kvalitet. Och att de finns på plats på överenskommen tid.

Kontakta oss


DM/TMs vision är att vara det självklara valet av partner när Läkemedelsföretag väljer att outsourca sin besöksbokning.
DMTM logo Tel: 031-13 60 90
DMTM logo info@dmtm.se

DM/TM arbetar med kvalitativ och kvantitativ besöksbokning för att öka våra uppdragsgivares marknadsandelar samt höja deras närvaro hos de viktigaste kunderna/läkarna.

DM/TM är specialister på
mötesbokningar inom
läkemedelsbranchen
DM/TM
DMTM logo Kungsgatan 18
DMTM logo 411 19 Göteborg
DMTM logo Tel: 031-13 60 90
DMTM logo info@dmtm.se
 
DMTM logo
DM/TM
DMTM logo Kungsgatan 18
DMTM logo 411 19 Göteborg
DMTM logo Tel: 031-13 60 90
DMTM logo info@dmtm.se
DMTM logo