Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg    Tel:031-13 60 90

Sveriges mesta besöksbokning

Höj ert företags marknadsandelar och öka er närvaro hos de viktigaste kunderna.

Få bättre resultat

DM/TM är specialister på mötesbokningar inom läkemedelsbranschen.

 
Kalender

Besöksbokning

Besöksbokning är ett verktyg som ger uppdragsgivarens säljare en så effektiv och strukturerad dag på fältet som möjligt.

Sök

Marknadsundersökning

Tillsammans med kunden tar vi fram underlag, frågeställningar och levererear sedan analyser och beslutsunderlag.

 

DM/TM arbetar med kvalitativ och kvantitativ besöksbokning för att öka våra uppdragsgivares marknadsandelar samt höja deras närvaro hos de viktigaste kunderna/läkarna.

DM/TM är specialister på
mötesbokningar inom
läkemedelsbranchen
DM/TM
DMTM logo Kungsgatan 18
DMTM logo 411 19 Göteborg
DMTM logo Tel: 031-13 60 90
DMTM logo info@dmtm.se
 
DMTM logo
DM/TM
DMTM logo Kungsgatan 18
DMTM logo 411 19 Göteborg
DMTM logo Tel: 031-13 60 90
DMTM logo info@dmtm.se
DMTM logo